EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Obavijest - Eksterna matura

5. oktobar 2015 11:29 by Mersida Karačić in Matura

Za učenike koji u školskoj 2015/2016. godini pohađaju 9. razred u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13), eksterna matura će se provoditi polaganjem ispita iz sljedeća tri predmeta:

 a. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,
 b. Prvi strani jezik,
 c. Matematika.

Dakle, eksterna matura se više neće provoditi polaganjem ispita iz pet nastavnih predmeta, kao što je to bio slučaj do sada, već iz tri navedena predmeta.

Potrebno je učenike, nastavnike i roditelje odmah informirati u vezi sa navedenom predmetnom problematikom, a u narednom periodu će Ministarstvo pristupiti Izmjeni Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 48/13, 1/14 i 21/15), o čemu će sve osnovne i srednje škole biti blagovremeno informirane.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Uspješno okončani ispiti eksterne mature

19. juni 2015 22:03 by Administrator in EMIS, Matura, MONKS

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo odvijala se tokom tri dana u periodu od 15.06.2015. do 17.06.2015. Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je putem sistema EMIS.Matura omogućio implementaciju i realizaciju cjelokupnog procesa provođenja eksterne mature. Distribucija ispitnih testova, ocjenjivanje učenika, objavljivanje lista rezultata, elektronsko izdavanje uvjerenja o rezultatima i mnoge druge propisane procedure su se uz pomoć tog sistema obavljale on-line. Tokom cijelog procesa nije zabilježen niti jedan ozbiljniji propust. U četvrtak 18.06.2015 godine izvršeno je konačno finaliziranje svih ispita eksterne mature. Konačne liste rezultata su objavljene istog dana, a danas (19.06.2015.) škole elektronski izdaju i štampaju uvjerenja za učenike.

Tim povodom je u petak, 19. juna 2015. godine u 11:00 sati održana konferencija za medije. Uz naznočnost brojnih TV ekipa, novinara štampanih i elektronskih medija, konferenciji su ispred organizatora prisustvovali:

  1. prof.dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   
  2. prof. dr. Senad Burak, predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku provođenja eksterne mature,
  3. Lamija Husić, predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature,
  4. mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  5. Abid Fejzić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

'Na ispite su ukupno izašla 4.269 učenika iz Kantona Sarajevo i 153 učenika iz drugih kantona“, rekao je u svom referatu ministar Kazazović. "Eksterna matura se u Kantonu Sarajevo provodi već tri godine i zasigurno je jedan od filtera za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo".

Resorno ministarstvo će nastaviti podržavati ovaj projekt za kojeg smatramo da je izuzetno značajan, jer sad i djeca koja dolaze iz radničkih porodica imaju mogućnost da upišu gimnazije“, istakao je ministar Kazazović. Prema riječima Ministra, najbolje rezultate na maturi su postigli učenici iz osnovne škole „Čengić Vila I“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Malta“.

Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku proveđenja eksterne mature prof. dr. Senad Burak je naveo kako zahvaljujući efikasnom informatičkom sistemu i korištenju moderne tehnologije imamo već sada, prvog dana po okončanju ispita mature precizne i sveobuhvatne podatke.

Svaki test je kodiran barcode naljepnicom jedinstvenom za svakog učenika KS i ne postoji mogućnost da komisija zna čije radove pregleda“, potcrtao je profesor Burak. "Uspjeh ovogodišnjeg provođenja eksterne mature je uvod u realizaciju projekta on-line upisi u srednje škole. Kanton Sarajevo planira taj projekt za iduću školsku godinu, pri čemu će učenici moći istovremeno aplicirati za upis na pet srednjih škola."

Predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature Lamija Husić je istakla kako su zadovoljni time što je eksterna matura postala uspješan sistem provjere znanja, te da su ove godine posebnu pažnju obratili na ispitna pitanja za koja su angažovali posebnu grupu stručnih ljudi.


Na konferenciji za medije je rečeno kako je ove godine eksterna matura postala jedan pravi sistem u kojem su svi učesnici odlično uradili svoj posao.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Finaliziranje ispita eksterne mature - TREĆI DAN

17. juni 2015 19:02 by Administrator in

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

Obavještavaju se sve osnovne škole da je, u skladu sa Pravilnikom o provođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevo, finaliziranje ispita iz predmeta

1. Prvi strani jezik, 
2. Biologija,
3. Hemija/Kemija i
4. Informatika

uspješno obavljeno u SRIJEDU, 17.06.2015. godine u 19:00 sati. 

U skladu s instrukcijom koja je u ponedjeljak proslijeđena svim osnovnim školama, potrebno je objaviti liste rezultata iz navedenih predmeta, vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo