EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Ispit iz predmeta HEMIJA

17. juni 2015 12:35 by Mersida Karačić in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Hemija' su objavljeni i aktivirani u 12:30.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Hemija' - prilagođeni nivo su objavljeni i aktivirani u 12:31.

Ispit eksterne mature iz predmeta Hemija počinje danas, 17.06.2015. u 13:00.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Ispitni iz predmeta BIOLOGIJA

17. juni 2015 10:54 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Biologija' su objavljeni i aktivirani u 10:30.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Biologija' - prilagođeni nivo su objavljeni i aktivirani u 10:31.

Ispit eksterne mature iz predmeta 'Biologija' počinje danas, 17.06.2015. u 11:00.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Ispit iz predmeta PRVI STRANI JEZIK

17. juni 2015 08:32 by Mersida Karačić in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Engleski jezik' su objavljeni i aktivirani u 08:30.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Njemački jezik' su objavljeni i aktivirani u 08:32.

3. Ispitni testovi is predmeta 'Engleski jezik - prilagođeni nivo' su objavljeni i aktivirani u 08:33.

4. Ispitni testovi is predmeta 'Njemački jezik - prilagođeni nivo' su objavljeni i aktivirani u 08:35.

Ispit eksterne mature iz predmeta Prvi strani jezik počinje danas, 17.06.2015. u 09:00.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo