EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Uspješno okončan drugi dan probne eksterne mature

21. april 2015 15:42 by Mersida Karačić in Matura

Dragi učenici, cijenjeni roditelji i nastavnici,

Danas, u utorak, 21.04.2015. godine je uspješno protekao drugi dan u realiziranju probnog testiranja u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, a koje se odnosi na provođenje eksterne mature.

Testiranje je provedeno iz predmeta Matematika, Historija/Povijest, odnosno Geografija/Zemljopis (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici).

Prema prvim podacima sa kojima raspolaže Ministarstvo, prisustvo učenika je bilo preko 95%.

Rezultati bodovanja testova iz predmeta Bosanski, hrvatski, srspski jezik i književnost, Fizika i Informatika su, u najvećem broju škola, bili dostupni učenicima i roditeljima već juče u poslijepodnevnim časovima.

Po istom modelu će i tokom današnjeg dana (utorak, 21.04.2015. godine) biti objavljeni rezultati bodovanja testova iz predmeta koje su danas učenici imali po rasporedu za testiranje.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 

Uspješno okončan prvi dan probne eksterne mature

21. april 2015 11:12 by Mersida Karačić in Matura

Nakon okončanja prvog dana probne eksterne mature u svim devetim razredima osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kavazović obavještava učenike, njihove roditelje i nastavnike da je uspješno provedeno probno testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Fizika i Informatika.

Prema podacima koji su pristigli u Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 98 posto učenika, u odnosu na broj prijavljenih, pristupilo je testiranju iz tri navedena predmeta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Provođenje probne mature

16. april 2015 13:05 by Mersida Karačić in Matura

Dragi učenici,

Polako se približava probna matura – u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine, istovremeno će u svim osnovnim školama biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole.

Raspored probnog testiranja je već dostavljen svim školama.

Razlog za organiziranje probne mature je prvenstveno u činjenici što želimo da se, vi dragi učenici, na što kvalitetniji način pripremite za eksternu maturu, koja vas očekuje u junu 2015. godine.

Naša namjera je da osjetite atmosferu koja će vas okruživati u junu, da vidite model po kojem se polaže eksterna matura.

Želimo da vidite koliko ste savladali predviđeno nastavno gradivo, a takođe želimo da sami shvatite da se polaganje testova iz probne i eksterne mature, ne razlikuje mnogo u odnosu na kontrolne radove, koje gotovo svakodnevno radite u svojim školama.

Još jednom vam želimo da pokažete dobre rezultate na probnoj maturi i naravno da ne zakasnite na termine predviđene za svaki od pet predmeta iz kojih polažete probnu maturu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo