EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Raspored polaganja ispita eksterne mature - osnovne škole

10. juni 2016 09:23 by Administrator in Matura

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 20. i 21. juna 2016. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu: 

 DATUM  PREDMET VRIJEME
 20.6.2016. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Engleski jezik/Njemački jezik 12 h
 21.6.2016.  Matematika
10 h

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Prijava na Informacioni sistem EMIS Matura

11. april 2016 10:39 by Mersida Karačić in Matura

U skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature za osnovne škole, obavještavamo Vas da se učenici najkasnije do 15. aprila tekuće godine trebaju prijaviti za predmete koje će polagati u okviru eksterne mature, te je u skladu sa tim potrebno da EMIS odgovorna osoba pristupi dana 12.04.2016. godine Informacionom sistemu EMIS Matura i odštampa obrazac EM1 za svakog učenika pojedinačno.

 

Prijava na sistem vrši se putem linka http://osnovna.matura.ba.

U školskoj 2015/2016. godini neće biti probne mature

23. februar 2016 11:59 by Mersida Karačić in Matura, MONKS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: U školskoj 2015/2016. godini neće biti probne mature za učenike osnovnih škola, svaka škola će interno vršiti testiranje učenika

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještava da u školskoj 2015/2016. godini neće biti organizirana probna matura za učenike 9. razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.
Ovu odluku Ministarstvo je donijelo nakon konsultacija sa direktorima osnovnih škola, koji su predložili da svaka škola interno provede testiranje učenika u cilju njihove pripreme za polaganje eksterne mature u junu mjesecu.

Kako bi se učenici mogli adekvatno pripremiti za eksternu maturu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je dostavilo školama po jedan primjerak testova za predmete: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, te prvi strani jezik - Engleski jezik i Njemački jezik koje mogu iskoristiti u tu svrhu.

„Škole u kojima učenici 9. razreda nastavu prate po individualno prilagođenim programima, mogu upotrijebiti već korištene testove iz prethodne tri godine.
Odluka o korištenju dostavljenih testova, u smislu provjere znanja učenika, kao i termini  testiranja učenika, se nalaze u isključivoj nadležnosti svake osnovne škole.

Škole su dužne informirati Ministarstvo o svim provedenim aktivnostima u vezi sa pripremama za eksternu maturu“, naglašavaju u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS.