EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Kalendar polaganja eksterne mature i aktivnosti upisa u srednje škole

29. mart 2017 08:43 by Administrator in Matura, MONKS

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), čl.77. i 78 Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/10,a u vezi sa članom 21. Pravilnika o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 48/13, 1/14, 21/15 i 5/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donio je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

DATUM   DAN AKTIVNOST
 6. 6. 2017. UTORAK

Kraj redovne nastave za učenike 
9. razreda osnovne škole 

7. 6. 2017.
13. 6. 2017.

SRIJEDA
UTORAK

Sređivanje pedagoške dokumentacije i evidencije; organiziranje popravnih ispita za učenike 9. razreda
koji su imali nedovoljnu ocjenu iz jednog predmeta na kraju nastavne godine

19. 6. 2017. PONEDJELJAK
Polaganje eksterne mature
20. 6. 2017. UTORAK
Polaganje eksterne mature
21. 6. 2017. SRIJEDA
Objavljivanje rezultata eksterne mature

22. 6. 2017.
23. 6.2017. 

ČETVRTAK
PETAK

Izdavanje dokumentacije učenicima

27. 6. 2017.
4. 7. 2017.

UTORAK
UTORAK

Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole

5. 7. 2017.
6. 7. 2017.

SRIJEDA
ČETVRTAK

Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka

11. 7. 2017.
13. 7. 2017.

UTORAK
ČETVRTAK

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi
razred srednje škole

14. 7. 2017.

PETAK

Objavljivanje rezultata upisa u prvi razred srednje
škole nakon drugog konkursnog roka

 

Za kompletnu odluku kliknite na: Odluka


Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo

U školskoj 2015/2016. godini neće biti probne mature

23. februar 2016 11:59 by Mersida Karačić in Matura, MONKS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: U školskoj 2015/2016. godini neće biti probne mature za učenike osnovnih škola, svaka škola će interno vršiti testiranje učenika

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještava da u školskoj 2015/2016. godini neće biti organizirana probna matura za učenike 9. razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.
Ovu odluku Ministarstvo je donijelo nakon konsultacija sa direktorima osnovnih škola, koji su predložili da svaka škola interno provede testiranje učenika u cilju njihove pripreme za polaganje eksterne mature u junu mjesecu.

Kako bi se učenici mogli adekvatno pripremiti za eksternu maturu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je dostavilo školama po jedan primjerak testova za predmete: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, te prvi strani jezik - Engleski jezik i Njemački jezik koje mogu iskoristiti u tu svrhu.

„Škole u kojima učenici 9. razreda nastavu prate po individualno prilagođenim programima, mogu upotrijebiti već korištene testove iz prethodne tri godine.
Odluka o korištenju dostavljenih testova, u smislu provjere znanja učenika, kao i termini  testiranja učenika, se nalaze u isključivoj nadležnosti svake osnovne škole.

Škole su dužne informirati Ministarstvo o svim provedenim aktivnostima u vezi sa pripremama za eksternu maturu“, naglašavaju u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Uspješno okončani ispiti eksterne mature

19. juni 2015 22:03 by Administrator in EMIS, Matura, MONKS

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo odvijala se tokom tri dana u periodu od 15.06.2015. do 17.06.2015. Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je putem sistema EMIS.Matura omogućio implementaciju i realizaciju cjelokupnog procesa provođenja eksterne mature. Distribucija ispitnih testova, ocjenjivanje učenika, objavljivanje lista rezultata, elektronsko izdavanje uvjerenja o rezultatima i mnoge druge propisane procedure su se uz pomoć tog sistema obavljale on-line. Tokom cijelog procesa nije zabilježen niti jedan ozbiljniji propust. U četvrtak 18.06.2015 godine izvršeno je konačno finaliziranje svih ispita eksterne mature. Konačne liste rezultata su objavljene istog dana, a danas (19.06.2015.) škole elektronski izdaju i štampaju uvjerenja za učenike.

Tim povodom je u petak, 19. juna 2015. godine u 11:00 sati održana konferencija za medije. Uz naznočnost brojnih TV ekipa, novinara štampanih i elektronskih medija, konferenciji su ispred organizatora prisustvovali:

  1. prof.dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   
  2. prof. dr. Senad Burak, predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku provođenja eksterne mature,
  3. Lamija Husić, predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature,
  4. mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  5. Abid Fejzić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

'Na ispite su ukupno izašla 4.269 učenika iz Kantona Sarajevo i 153 učenika iz drugih kantona“, rekao je u svom referatu ministar Kazazović. "Eksterna matura se u Kantonu Sarajevo provodi već tri godine i zasigurno je jedan od filtera za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo".

Resorno ministarstvo će nastaviti podržavati ovaj projekt za kojeg smatramo da je izuzetno značajan, jer sad i djeca koja dolaze iz radničkih porodica imaju mogućnost da upišu gimnazije“, istakao je ministar Kazazović. Prema riječima Ministra, najbolje rezultate na maturi su postigli učenici iz osnovne škole „Čengić Vila I“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Malta“.

Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku proveđenja eksterne mature prof. dr. Senad Burak je naveo kako zahvaljujući efikasnom informatičkom sistemu i korištenju moderne tehnologije imamo već sada, prvog dana po okončanju ispita mature precizne i sveobuhvatne podatke.

Svaki test je kodiran barcode naljepnicom jedinstvenom za svakog učenika KS i ne postoji mogućnost da komisija zna čije radove pregleda“, potcrtao je profesor Burak. "Uspjeh ovogodišnjeg provođenja eksterne mature je uvod u realizaciju projekta on-line upisi u srednje škole. Kanton Sarajevo planira taj projekt za iduću školsku godinu, pri čemu će učenici moći istovremeno aplicirati za upis na pet srednjih škola."

Predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature Lamija Husić je istakla kako su zadovoljni time što je eksterna matura postala uspješan sistem provjere znanja, te da su ove godine posebnu pažnju obratili na ispitna pitanja za koja su angažovali posebnu grupu stručnih ljudi.


Na konferenciji za medije je rečeno kako je ove godine eksterna matura postala jedan pravi sistem u kojem su svi učesnici odlično uradili svoj posao.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.