EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Obavijest - Eksterna matura

5. oktobar 2015 11:29 by Mersida Karačić in Matura

Za učenike koji u školskoj 2015/2016. godini pohađaju 9. razred u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13), eksterna matura će se provoditi polaganjem ispita iz sljedeća tri predmeta:

 a. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,
 b. Prvi strani jezik,
 c. Matematika.

Dakle, eksterna matura se više neće provoditi polaganjem ispita iz pet nastavnih predmeta, kao što je to bio slučaj do sada, već iz tri navedena predmeta.

Potrebno je učenike, nastavnike i roditelje odmah informirati u vezi sa navedenom predmetnom problematikom, a u narednom periodu će Ministarstvo pristupiti Izmjeni Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 48/13, 1/14 i 21/15), o čemu će sve osnovne i srednje škole biti blagovremeno informirane.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Dodaj komentar