EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Raspored polaganja ispita eksterne mature

9. juni 2015 13:21 by Mersida Karačić in Matura

Shodno Odluci koju je donio Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 15., 16. i 17. juna 2015. godine.

S tim u vezi, obavještavamo vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:

 DATUM  PREDMET VRIJEME
 15.06.2015. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Fizika 12 h
 16.06.2015.  Matematika
09 h
Historija/Povijest
11 h
Geografija/Zemljopis
13 h
Informatika
14 h
 17.06.2015. Prvi strani jezik
09 h
Biologija
11 h
Hemija/Kemija
13 h

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Kalendar polaganja eksterne mature

13. maj 2015 13:00 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je Odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.

DATUM   DAN AKTIVNOST
 04.06.2015. ČETVRTAK

Kraj redovne nastave za učenike 
9. razreda osnovne škole 

05.06.2015.
11.06.2015.

PETAK
ČETVRTAK

Sređivanje pedagoške dokumentacije i evidencije; organiziranje popravnih ispita za učenike 9. razreda
koji su imali nedovoljnu ocjenu iz jednog predmeta na kraju nastavne godine

15.06.2015. PONEDJELJAK
Polaganje eksterne mature
16.06.2015. UTORAK
Polaganje eksterne mature
17.06.2015. SRIJEDA
Polaganje eksterne mature
18.06.2015. ČETVRTAK Objavljivanje rezultata eksterne mature

22.06.2015.
26.06.2015. 

PONEDJELJAK
PETAK

Izdavanje dokumentacije učenicima

22.06.2015.
02.07.2015.

PONEDJELJAK
ČETVRTAK

Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole

03.07.2015.
06.07.2015.

PETAK
PONEDJELJAK

Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka

08.07.2015.
10.07.2015.

SRIJEDA
PETAK

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi
razred srednje škole

11.07.2015.

SUBOTA

Objavljivanje rezultata upisa u prvi razred srednje
škole nakon drugog konkursnog roka

 

Za kompletnu odluku kliknite na  Odluka.pdf (1,15 mb). 

Uspješno okončan treći dan probne eksterne mature

22. april 2015 16:00 by Mersida Karačić in Matura, MONKS

Dragi učenici, cijenjeni roditelji i nastavnici,

Danas, u srijedu, 22.04.2015. godine je uspješno okončan i treći dan u realiziranju probnog testiranja u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, a koje se odnosi na provođenje eksterne mature.

Testiranje je provedeno iz prvog stranog jezika, te iz predmeta Biologija, odnosno Hemija/Kemija, (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici).
Prema prvim podacima sa kojima raspolaže Ministarstvo, prisustvo učenika je bilo preko 97%,

Tokom jučerašnjeg dana, već u poslijepodnevnim časovima su učenicima bili poznati rezultati testova sa probnog testiranja iz predmeta Matematika, te Historija/Povijest i Geografija/Zemljopis.

Danas, u srijedu 22.04.2015. godine, komisije u školama će, nakon završenih testiranja, prisupiti bodovanju testova te učiniti dostupnim rezultate učenicima i njihovim roditeljima.

Zbirne podatke, koji se odnose na ukupne rezultate iz sva tri dana testiranja, su sve škole dužne dostaviti Ministarstvu do četvrtka, 23.04.2015. godine.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo