Polaganje eksterne mature za učenike koji dolaze izvan Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo odredilo je šest osnovnih škola na području Kantona Sarajevo u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu .

To su sljedeće osnovne škole: 

  1. http://emis.edu.ba/deveta_osnovna
  2. http://emis.edu.ba/skender_kulenovic
  3. http://emis.edu.ba/fatima_gunic
  4. http://emis.edu.ba/cengic_vila_jedan
  5. http://emis.edu.ba/grbavica_jedan
  6. http://emis.edu.ba/porodica_eframic.

Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature. Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta, popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Instrukcija.pdf (254,42 kb)

Rezultati ostvareni na probnom testiranju

Dragi učenici, cijenjeni roditelji,

dostavljamo vam rezultate koje su ostvareni na probnom testiranju učenika 9-ih razreda, koje je održano 24., 25. i 26. marta 2014. godine.

Predmeti Ukupan prosjek
B/H/S jezik i književnost 6,87
Matematika 4,61
Strani jezik I 6,97
Biologija 5,52
Geografija 6,78
Fizika 5,75
Hemija 7,58
Historija 7,05
Informatika 6,27
UKUPNO 6,37

 

Rezultati se odnose na prosjek osvojenih bodova za svaki nastavni predmet pojedinačno na nivou Kantona Sarajevo.