EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Kalendar polaganja eksterne mature i aktivnosti upisa u srednje škole

29. mart 2017 08:43 by Administrator in Matura, MONKS

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), čl.77. i 78 Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/10,a u vezi sa članom 21. Pravilnika o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 48/13, 1/14, 21/15 i 5/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donio je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

DATUM   DAN AKTIVNOST
 6. 6. 2017. UTORAK

Kraj redovne nastave za učenike 
9. razreda osnovne škole 

7. 6. 2017.
13. 6. 2017.

SRIJEDA
UTORAK

Sređivanje pedagoške dokumentacije i evidencije; organiziranje popravnih ispita za učenike 9. razreda
koji su imali nedovoljnu ocjenu iz jednog predmeta na kraju nastavne godine

19. 6. 2017. PONEDJELJAK
Polaganje eksterne mature
20. 6. 2017. UTORAK
Polaganje eksterne mature
21. 6. 2017. SRIJEDA
Objavljivanje rezultata eksterne mature

22. 6. 2017.
23. 6.2017. 

ČETVRTAK
PETAK

Izdavanje dokumentacije učenicima

27. 6. 2017.
4. 7. 2017.

UTORAK
UTORAK

Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole

5. 7. 2017.
6. 7. 2017.

SRIJEDA
ČETVRTAK

Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka

11. 7. 2017.
13. 7. 2017.

UTORAK
ČETVRTAK

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi
razred srednje škole

14. 7. 2017.

PETAK

Objavljivanje rezultata upisa u prvi razred srednje
škole nakon drugog konkursnog roka

 

Za kompletnu odluku kliknite na: Odluka


Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo

Dodaj komentar