EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Ispit is predmeta 'Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost'

15. juni 2015 09:30 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost' su objavljeni i aktivirani u 09:28.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost' -prilagođeni nivo su objavljeni i aktivirani u 09:31.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Dodaj komentar