EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Treći dan eksterne mature - Ispit iz Engleskog jezika i Njemačkog jezika

18. juni 2014 08:32 by Mersida Karačić in

Ispitni testovi za predmet Engleski jezik i Njemački jezik su objavljeni i aktivirani u 08:30.

Predsjednici školske maturalne komisije svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Dodaj komentar