EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Danas počinju ispiti eksterne mature za 2014/15. školsku godinu

15. juni 2015 09:23 by Administrator in

Danas, ponedjeljak 15.06.2015. počinje eksterna matura!

Ispitni testovi za predmet Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost će biti objavljeni i aktivirani iza 09:30.

Predsjednici školske maturalne komisije svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Dodaj komentar