EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Danas počinje matura

16. juni 2014 09:51 by Mersida Karačić in

Danas, ponedjeljak 16.06.2014. počinje eksterna matura!

Ispitni testovi za predmet Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost su objavljeni i aktivirani u 09:30.

Predsjednici školske maturalne komisije svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Dodaj komentar