EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Rezultati eksterne mature 2013/14.

29. juni 2014 09:40 by Administrator in Matura

Eksterna matura 2013/14. u osnovnim školama Kantona Sarajevo se odvijala tokom tri dana, u periodu od 16.06.2014 do 18.06.2014.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2013/14. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Finaliziranje ispita - treći dan mature

18. juni 2014 18:50 by Administrator in Matura

Obavještavaju se sve osnovne škole da je, u skladu sa Pravilnikom o provođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevo, finaliziranje ispita iz predmeta

  1. Engleskog jezika,
  2. Njemačkog jezika,
  3. Biologije i
  4. Hemije/Kemije

uspješno obavljeno u srijedu, 18.06.2014. godine u 19:00 sati. 

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

Finaliziranje ispita

17. juni 2014 18:58 by Administrator in

Obavještavaju se sve osnovne škole da je, u skladu sa Pravilnikom o provođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevo, finaliziranje ispita iz predmeta

  1. Matematika,
  2. Historija/Povijest,
  3. Geografija/Zemljopis i
  4. Informatika

uspješno obavljeno u utorak, 17.06.2014. godine u 19:00 sati. 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo