EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Treći dan eksterne mature

19. juni 2013 19:01 by Administrator in Matura

Klikni na bilo koju prikazanu pločicu i bit ćeš automatski prebačen na detaljne informacije napisane teme.

Eksterna matura je počela (18.06.2013) uspješnim okončavanjem ispita iz B/H/S jezika i književnosti, te iz fizike. Škole su izvršile unos podataka putem barcode uređaja i obrada unesenih podataka je okončana.

Drugi dan mature (19.06.2013) je također uspješno okončan. Učenici su drugog dana polagali ispite iz matematike, historije/povijesti i geografije/zemljopisa.

Treći dan mature (20.06.2013) je upravo u toku. Učenici trećeg dana polažu ispite iz prvog stranog jezika, biologije i hemije/kemije.

Rezultati ispita sa listama postignutih bodova su automatski generisani i, na osnovu Pravilnika, objavljeni u 19:00 sati istog dana. Škole će automatski preuzeti svoje liste i objaviti ih na oglasnim pločama škola.

 

Svim maturantima želimo dobre rezultate na ispitima, a školama da potvrde postignuća koja su ostvarena kroz redovnu nastavu i rad sa učenicima.  S R E T N O !

Drugi dan eksterne mature

19. juni 2013 08:16 by Administrator in

RJEŠENJA ispitnih testova iz

GEOGRAFIJE / ZEMLJOPISA

postavljena na sistem u 13:56!

 EMIS koordinatori odmah trebaju preuzeti postavljena rješenja, odštampati ih u potrebnom broju primjeraka i dostaviti ispitnoj komisiji zaduženoj za dati predmet.
 


Danas počinje matura

18. juni 2013 09:31 by Administrator in

 

Ispitni testovi za dan 

18.06.2013. godine

su završeni!

 Rezultati ostvareni na današnjim ispitima (B/H/S jezici i Fizika) će biti objavljeni večeras (18.06.2013.) u 19:00 sati