EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Datumi polaganja eksterne mature

13. maj 2014 10:37 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je donijelo odluku da će u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo polaganje eksterne mature za učenike koji uspješno završe 9. razred u školskoj 2013/2014. godini biti:


16., 17. i 18. juna 2014. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda).

 

OBAVIJEST.pdf (179,51 kb)

Polaganje eksterne mature za učenike koji dolaze izvan Kantona Sarajevo

11. april 2014 09:54 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo odredilo je šest osnovnih škola na području Kantona Sarajevo u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu .

 

To su sljedeće osnovne škole:  

 ŠkolaWeb
1.JU Deveta osnovna školahttp://emis.edu.ba/deveta_osnovna
2.JU Osnovna škola "Skender Kulenović"http://emis.edu.ba/skender_kulenovic
3.JU Osnovna škola "Fatima Gunić"http://emis.edu.ba/fatima_gunic
4.JU Osnovna škola "Čengić-Vila I"http://emis.edu.ba/cengic_vila_jedan
5.JU Osnovna škola "Grbavica I"http://emis.edu.ba/grbavica_jedan
6.JU Osnovna škola ''Porodice ef. Ramić''   http://emis.edu.ba/porodica_eframic
7.   Katolički školski centar - osnovna škola       http://emis.edu.ba/katolicki_centar_osnovna


Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature. Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta, popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Instrukcija.pdf (254,42 kb)

Rezultati ostvareni na probnom testiranju

2. april 2014 10:17 by Mersida Karačić in Matura

Dragi učenici, cijenjeni roditelji,

dostavljamo vam rezultate koje su ostvareni na probnom testiranju učenika 9-ih razreda, koje je održano 24., 25. i 26. marta 2014. godine.

Predmeti Ukupan prosjek
B/H/S jezik i književnost 6,87
Matematika 4,61
Strani jezik I 6,97
Biologija 5,52
Geografija 6,78
Fizika 5,75
Hemija 7,58
Historija 7,05
Informatika 6,27
UKUPNO 6,37

 

Rezultati se odnose na prosjek osvojenih bodova za svaki nastavni predmet pojedinačno na nivou Kantona Sarajevo.