EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Provođenje probne mature

2. april 2015 09:58 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, uputilo je upit svim osnovnim školama i Sindikatu osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, za dostavu mišljenja o potrebi organizovanja probne mature za učenike 9. razreda. Na osnovu prikupljenih informacija/stručnih mišljenja, procijenjeno je da je u najboljem interesu učenika i roditelja u Kantonu Sarajevo da se i ove školske 2014/2015. godine provede probno testiranje učenika iz svih predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura 2015.godine.

Cilj provođenja probnog testiranja je pomoći učenicima da u junu postignu što bolje rezultate kao i da se upoznaju sa načinom polaganja mature. Također, nastavnici će na ovaj način uvidjeti koje su to oblasti na kojima trebaju zajedno sa učenicima više raditi do eksterne mature.

S tim u vezi, obavještavamo javnost da će:

u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine,

istovremeno, u svim osnovnim školama biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole.

Učenici će tri dana biti testirani iz obaveznih predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija.

Raspored probnog testiranja će biti blagovremeno dostavljen školama, te će biti dostupan i na web stranici Ministarstva.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Korekcija u vodiču za geografiju/zemljopis

26. mart 2015 08:59 by Mersida Karačić in Katalozi, Matura

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je Ministarstvu proslijedilo Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2014/2015. godini, koju smo proslijedili svim osnovnim školama (akt Ministarstva broj: 11-04-38-sl./15 od 06.01.2015. godine), koja se odnosi na udžbenik Geografija za 9. razred osnovne škole.

S tim u vezi, Ministarstvo je izvršilo korekciju u Vodiču za geografiju, na strani 23., na način da se navedeni tekst briše: 7. Literatura - Kulenović, S. i Džafić, D.: Geografija za deveti razred, Vrijeme, Zenica, Nam, Tuzla, 2012, a dodaje se novi odobreni udžbenik: Župančić, G.: Geografija za deveti razred, Nova dječija knjiga, Sarajevo, 2014.

Potrebno je da predmetni nastavnici upoznaju učenike sa ovom izmjenom.

Napominjemo da ostali materijal ostaje nepromijenjen.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Rezultati eksterne mature 2013/14.

29. juni 2014 09:40 by Administrator in Matura

Eksterna matura 2013/14. u osnovnim školama Kantona Sarajevo se odvijala tokom tri dana, u periodu od 16.06.2014 do 18.06.2014.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2013/14. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.