EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Ispitni iz predmeta BIOLOGIJA

17. juni 2015 10:54 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Biologija' su objavljeni i aktivirani u 10:30.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Biologija' - prilagođeni nivo su objavljeni i aktivirani u 10:31.

Ispit eksterne mature iz predmeta 'Biologija' počinje danas, 17.06.2015. u 11:00.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Dodaj komentar