EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Ispit iz predmeta MATEMATIKA

16. juni 2015 08:30 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Matematika' su objavljeni i aktivirani u 08:30.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Matematika - prilagođeni nivo' su objavljeni i aktivirani u 08:31.

Ispit eksterne mature iz predmeta Matematika počinje danas, 16.06.2015. u 09:00.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Dodaj komentar