EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Finaliziranje ispita eksterne mature

15. juni 2015 19:03 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

Obavještavaju se sve osnovne škole da je, u skladu sa Pravilnikom o provođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevo, finaliziranje ispita iz predmeta

1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i

2. Fizika

uspješno obavljeno u ponedjeljak, 15.06.2015. godine u 19:00 sati. 

U skladu s instrukcijom koja je tokom dana proslijeđena svim osnovnim školama, potrebno je objaviti liste rezultata iz navedenih predmeta, vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Dodaj komentar