EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Haos sa e-Upisima u srednje škole u Hrvatskoj

28. juni 2014 16:50 by editor in EMIS, Matura, UTIC

U Republici Hrvatskoj je u toku upis u srednje škole za oko 44.000 osnovnoškolaca. Od prošle školske godine u Hrvatskoj se upisi u srednje škole obavljaju isključivo putem informacionog sistem e-Upisi (www.upisi.hr), koji je po funkcionalnosti i kompleksnosti uporediv sa našim informacionim sistemom EMIS Web. Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja obrazovnih programa prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih programa i uvida u rezultate po tim programima, pa do ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima bi trebao omogućuti brz i direktan uvid u lične podatke i ocjene, dati detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni obrazovni program prema uslovima koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od obrazovnih programa koji su prijavili.

Međutim, ove godine sistem e-upisi je prouzrokovao haos, a krizi koju je proizveo još se ne vidi kraja. Mnogi učenici i njihovi roditelji su satima (8-10 sati) proveli uzaludno pokušavajući prijaviti se za upis u odabranu srednju školu, jer sistem jednostavno to nije dozvoljavao. Kako prenosi Jutarnji List (http://www.jutarnji.hr/uspanicili-44-000-obitelji--e-upis-ne-funkcionira--manje-stresno-bi-bilo-stajati-u-redu-/1202225/), "e-upis ne funkcionira te su se roditelji i djeca suočili sa preprekom na koju nitko od njih nije računao."

Zvonimir Stanić dipl. ing, prvi čovjek CARNet-a, državne institucije koja je zadužena za upravljanje sistemom, sažeto je komentirao problem: “Imali smo jutros problema s odabirom škola, odnosno programa, no riješeno je”. Na upit koji je uzrok problema, odgovorio je: “Tehničke prirode. Problem je bio u kvačici koja nije bila gdje je trebala” (!??).

Naravno, nama koji smo u Kantonu Sarajevo zaduženi za izgradnju, održavanje i upravljanje informacionim sistemom EMIS i svim njegovim komponentama, nimalo nije drago što se našim kolegama u Hrvatskoj dešavaju navedeni problemi, ali kad tu činjenicu uzmemo u razmatranje, zaista možemo biti ponosni na funkcionalnost i uspješnost našeg sistema. Upravo okončana provedba eksterne mature osnovnih škola, koja se u potpunosti provodi kroz informacioni sistem e-Matura (www.matura.ba) je demonstrirala zrelost i kapacitet informatičkih rješenja implementiranih u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo. Uporedno, elektronsko izdavanje uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola kroz sistem EMIS PRINT je upravo u toku i sprovodi se bez uočenih problema ili zastoja.

Projekat informatizacije osnovnih i srednjih škola KS je jednoglasno ocijenjen najvišom ocjenom i za to dostignuće iskreno čestitamo svim akterima koji su učestvovali u njenoj realizaciji. Tu prije svega mislimo na rukovodstva škola i njihovim stručnim referentima zaduženim za sistem EMIS, zatim na administrativno i tehničko osoblje Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC i naravno na stručne službe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koji su rukovodili i koordinirali svim fazama procesa.

Kako prenosi Jutarnji List, na e-Upisima je u CARNetu angažovano 100 ljudi, sa 22 operatera koji odgovaraju na pozive i mailove učenika te sa budžetom od 70 miliona kuna.

Za razliku od prethodnog, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je za potrebe provođenje projekta EMIS, pored glavnog projektanta sistema i voditelja projekta prof. dr. Senada Buraka, angažovao 7 svojih stručnih saradnika i ima (beskrajno) manji budžet od svojih kolega u Hrvatskoj. 

Proširenje matičnih podataka učenika koji dolaze iz drugih kantona

9. juni 2014 15:15 by Mersida Karačić in Matura, UTIC

Obavještavaju se sve osnovne škole u kojima se za polaganje eksterne mature prijavljuju učenici iz drugih kantona da je dana 09.06.2014. implementirana nova funkcionalnost sistema za podršku upravljanju provođenja eksterne mature osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Nova funkcionalnost se odnosi na proširenje matičnih podataka učenika koji dolaze iz drugih kantona ili inostranstva, pri čemu je implementirano novo polje – završeni razred osnovne škole iz koje dolazi učenik. Ta nova funkcionalnost je važna obzirom da se u Uvjerenju o položenoj maturi  navodi razred kojeg je učenik završio kao završni u osnovnoj školi.

U cilju ubrzanja ažuriranja ovih podataka, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC  je programski ažurirao razrede učenika iz drugih kantona koji su do sada uneseni u sistem brojkom 9.

To znači da je potrebno da EMIS odgovorne osobe ažuriraju samo one učenike iz drugih kantona koji polažu eksternu maturu u kantonu Sarajevo, a koji su  završili osmogodišnju osnovnu školu (8. razred). Za te učenike je potrebno da, kroz listu učenika iz drugih kantona, otvore matične kartone svakog takvog učenika, kliknu na opciju pod nazivom ''Promijeni matične podatke'' u izborniku i unesu razred koji su završili. Važno je napomenuti da se razred koji su ti učenici  završili unese brojčano – u ovom slučaju 8 (odnosno da se postojeći razred promijeni sa brojke 9 na brojku 8).

Potrebno je posebnu pažnju obratiti da se svi učenici iz drugih kantona koji su završili osmogodišnju školu (8. razred) što prije ažuriraju na gore opisani način kroz sistem EMIS matura. Razred kojeg su učenici završili je za učenike iz drugih kantona obavezno polje. Drugim riječima mora se unijeti brojčano ili 8 ili 9.

Informacija - upis učenika izvan Kantona Sarajevo

6. juni 2014 13:26 by Mersida Karačić in Matura, UTIC

Obavještavaju se sve osnovne škole u kojima se za polaganje eksterne mature prijavljuju učenici iz drugih kantona da je, u skladu sa odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, izvršeno pomjeranje datuma upisa učenika za učenike izvan Kantona Sarajevo:

umjesto dosadašnjeg predviđenog datuma (06.06.2014.) upis se pomjera do 07.06.2014.

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je izvršio reprogramiranje informacionog sistema EMIS Matura, tako da škole odabrane za polaganje eksterne mature za učenike izvan Kantona Sarajevo mogu vršiti prijavu takvih učenika i danas (06.06.2014.) od 13:30 h  pa sve do kraja dana.

Druga važna promjena sistema u vezi s prethodnim odnosi se na mogućnost štampanja obrazaca EM1 sa popunjenim predmetima za koje su se učenici drugih kantona opredjelili. Do sada ta opcija nije bila aktivna. Preporučuje se, dakle, da EMIS koordinatori svih škola u kojima se vrši upis učenik izvan Kantona Sarajevo odštampaju tokom današnjeg dana navedene obrasce za sve učenike koji dolaze iz drugih kantona.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama stojimo Vam na raspolaganju.

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC