EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Uspješno okončan prvi dan probne eksterne mature

21. april 2015 11:12 by Mersida Karačić in Matura

Nakon okončanja prvog dana probne eksterne mature u svim devetim razredima osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kavazović obavještava učenike, njihove roditelje i nastavnike da je uspješno provedeno probno testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Fizika i Informatika.

Prema podacima koji su pristigli u Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 98 posto učenika, u odnosu na broj prijavljenih, pristupilo je testiranju iz tri navedena predmeta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Provođenje probne mature

16. april 2015 13:05 by Mersida Karačić in Matura

Dragi učenici,

Polako se približava probna matura – u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine, istovremeno će u svim osnovnim školama biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole.

Raspored probnog testiranja je već dostavljen svim školama.

Razlog za organiziranje probne mature je prvenstveno u činjenici što želimo da se, vi dragi učenici, na što kvalitetniji način pripremite za eksternu maturu, koja vas očekuje u junu 2015. godine.

Naša namjera je da osjetite atmosferu koja će vas okruživati u junu, da vidite model po kojem se polaže eksterna matura.

Želimo da vidite koliko ste savladali predviđeno nastavno gradivo, a takođe želimo da sami shvatite da se polaganje testova iz probne i eksterne mature, ne razlikuje mnogo u odnosu na kontrolne radove, koje gotovo svakodnevno radite u svojim školama.

Još jednom vam želimo da pokažete dobre rezultate na probnoj maturi i naravno da ne zakasnite na termine predviđene za svaki od pet predmeta iz kojih polažete probnu maturu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Raspored probnog testiranja

6. april 2015 10:06 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade procijenilo je da je u najboljem interesu učenika, u narednom periodu provesti probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole iz predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura.

S tim u vezi, informiramo Vas sljedeće:

u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine, istovremeno, u svim osnovnim školama će biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole. Učenici će tri dana biti testirani iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija.

Na ovaj način će svaki učenik biti testiran iz tri obavezna predmeta i po dva izborna predmeta.
Ističemo da opredjeljenje učenika za izborne predmete treba biti i konačan izbor učenika za polaganje eksterne mature u junu.

S obzirom da je ovo treća godina od kada se provodi eksterna matura, niti u jednoj školi se neće realizirati simulacija eksterne mature.
 
Raspored probnog testiranja:
 
1. 20.04.2015. godine
- testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Fizika, sa početkom u 11,00 sati
- testiranje iz predmeta Informatika, sa početkom u 13,00 sati.
 
2. 21.04.2015. godine
- testiranje iz predmeta Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati.
 
3. 22.04.2015. godine
- testiranje iz prvog stranog jezika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.

Probno testiranje, prvenstveno će imati za cilj utvrđivanje stepena usvojenih znanja koje obuhvata nastavno gradivo, te ne predstavlja pismeno provjeravanje znanja za koje je potrebno izvesti ocjene učenicima.
 
Od menadžmenta škola i nastavnika očekujemo maksimalno iskazanu profesionalnost kada je u pitanju objektivnost i nepristrasnost prilikom testiranja iz svih predmeta. Nastavnici iz predmeta koji će učenici polagati na probnom testiranju, će na početku testiranja dati osnovne upute učenicima u vezi sa strukturom testa, nakon čega će uslijediti testiranje. Testiranje iz svakog predmeta traje najduže 90 minuta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo