EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Ispit iz predmeta FIZIKA

15. juni 2015 11:37 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'FIZIKA' su objavljeni i aktivirani u 11:34.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Ispit is predmeta 'Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost'

15. juni 2015 09:30 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost' su objavljeni i aktivirani u 09:28.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost' -prilagođeni nivo su objavljeni i aktivirani u 09:31.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Raspored polaganja ispita eksterne mature

9. juni 2015 13:21 by Mersida Karačić in Matura

Shodno Odluci koju je donio Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 15., 16. i 17. juna 2015. godine.

S tim u vezi, obavještavamo vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:

 DATUM  PREDMET VRIJEME
 15.06.2015. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Fizika 12 h
 16.06.2015.  Matematika
09 h
Historija/Povijest
11 h
Geografija/Zemljopis
13 h
Informatika
14 h
 17.06.2015. Prvi strani jezik
09 h
Biologija
11 h
Hemija/Kemija
13 h

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo