EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Danas počinje matura

18. juni 2013 09:31 by Administrator in

 

Ispitni testovi za dan 

18.06.2013. godine

su završeni!

 Rezultati ostvareni na današnjim ispitima (B/H/S jezici i Fizika) će biti objavljeni večeras (18.06.2013.) u 19:00 sati
 


Eksternu maturu mogu polagati učenici iz drugih kantona FBiH

12. juni 2013 10:46 by Mersida Karačić in EMIS, Matura

Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature.

Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.
Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta,popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Donesen raspored polaganja po predmetima

12. juni 2013 09:30 by Mersida Karačić in EMIS, Matura, MONKS

Još sedam dana je ostalo do polaganja eksterne mature. U vezi s tim danas Vam donosimo raspored polaganja eksterne mature po predmetima. Shodno Odluci koju je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 18., 19. i 20. juna 2013. godine. Obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu: 

Datum Ispit Vrijeme početka ispita
18.06.2013. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10,00 h
Fizika 12,00 h
19.06.2013. Matematika 09,00 h
Historija/Povijest 11,00 h
Geografija/Zemljopis 13,00 h
20.06.2013. prvi strani jezik 09,00 h
Biologija 11,00 h
Hemija/Kemija 13,00 h

 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo