EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Raspored polaganja ispita eksterne mature

26. maj 2014 12:42 by Mersida Karačić in Matura

Obavještavamo vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:

 DATUM  PREDMET VRIJEME
 16.06.2014. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Fizika

12 h

 17.06.2014.  Matematika
09 h
Historija/Povijest
11 h
Geografija/Zemljopis
13 h
Informatika
14 h
 18.06.2014. Prvi strani jezik
09 h
Biologija
11 h
Hemija/Kemija
13 h

  

DOPIS - RASPORED.pdf (182,39 kb)

Datumi polaganja eksterne mature

13. maj 2014 10:37 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je donijelo odluku da će u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo polaganje eksterne mature za učenike koji uspješno završe 9. razred u školskoj 2013/2014. godini biti:


16., 17. i 18. juna 2014. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda).

 

OBAVIJEST.pdf (179,51 kb)

Polaganje eksterne mature za učenike koji dolaze izvan Kantona Sarajevo

11. april 2014 09:54 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo odredilo je šest osnovnih škola na području Kantona Sarajevo u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu .

 

To su sljedeće osnovne škole:  

 ŠkolaWeb
1.JU Deveta osnovna školahttp://emis.edu.ba/deveta_osnovna
2.JU Osnovna škola "Skender Kulenović"http://emis.edu.ba/skender_kulenovic
3.JU Osnovna škola "Fatima Gunić"http://emis.edu.ba/fatima_gunic
4.JU Osnovna škola "Čengić-Vila I"http://emis.edu.ba/cengic_vila_jedan
5.JU Osnovna škola "Grbavica I"http://emis.edu.ba/grbavica_jedan
6.JU Osnovna škola ''Porodice ef. Ramić''   http://emis.edu.ba/porodica_eframic
7.   Katolički školski centar - osnovna škola       http://emis.edu.ba/katolicki_centar_osnovna


Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature. Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta, popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Instrukcija.pdf (254,42 kb)