EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Proširenje matičnih podataka učenika koji dolaze iz drugih kantona

9. juni 2014 15:15 by Mersida Karačić in Matura, UTIC

Obavještavaju se sve osnovne škole u kojima se za polaganje eksterne mature prijavljuju učenici iz drugih kantona da je dana 09.06.2014. implementirana nova funkcionalnost sistema za podršku upravljanju provođenja eksterne mature osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Nova funkcionalnost se odnosi na proširenje matičnih podataka učenika koji dolaze iz drugih kantona ili inostranstva, pri čemu je implementirano novo polje – završeni razred osnovne škole iz koje dolazi učenik. Ta nova funkcionalnost je važna obzirom da se u Uvjerenju o položenoj maturi  navodi razred kojeg je učenik završio kao završni u osnovnoj školi.

U cilju ubrzanja ažuriranja ovih podataka, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC  je programski ažurirao razrede učenika iz drugih kantona koji su do sada uneseni u sistem brojkom 9.

To znači da je potrebno da EMIS odgovorne osobe ažuriraju samo one učenike iz drugih kantona koji polažu eksternu maturu u kantonu Sarajevo, a koji su  završili osmogodišnju osnovnu školu (8. razred). Za te učenike je potrebno da, kroz listu učenika iz drugih kantona, otvore matične kartone svakog takvog učenika, kliknu na opciju pod nazivom ''Promijeni matične podatke'' u izborniku i unesu razred koji su završili. Važno je napomenuti da se razred koji su ti učenici  završili unese brojčano – u ovom slučaju 8 (odnosno da se postojeći razred promijeni sa brojke 9 na brojku 8).

Potrebno je posebnu pažnju obratiti da se svi učenici iz drugih kantona koji su završili osmogodišnju školu (8. razred) što prije ažuriraju na gore opisani način kroz sistem EMIS matura. Razred kojeg su učenici završili je za učenike iz drugih kantona obavezno polje. Drugim riječima mora se unijeti brojčano ili 8 ili 9.

Informacija - upis učenika izvan Kantona Sarajevo

6. juni 2014 13:26 by Mersida Karačić in Matura, UTIC

Obavještavaju se sve osnovne škole u kojima se za polaganje eksterne mature prijavljuju učenici iz drugih kantona da je, u skladu sa odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, izvršeno pomjeranje datuma upisa učenika za učenike izvan Kantona Sarajevo:

umjesto dosadašnjeg predviđenog datuma (06.06.2014.) upis se pomjera do 07.06.2014.

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je izvršio reprogramiranje informacionog sistema EMIS Matura, tako da škole odabrane za polaganje eksterne mature za učenike izvan Kantona Sarajevo mogu vršiti prijavu takvih učenika i danas (06.06.2014.) od 13:30 h  pa sve do kraja dana.

Druga važna promjena sistema u vezi s prethodnim odnosi se na mogućnost štampanja obrazaca EM1 sa popunjenim predmetima za koje su se učenici drugih kantona opredjelili. Do sada ta opcija nije bila aktivna. Preporučuje se, dakle, da EMIS koordinatori svih škola u kojima se vrši upis učenik izvan Kantona Sarajevo odštampaju tokom današnjeg dana navedene obrasce za sve učenike koji dolaze iz drugih kantona.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama stojimo Vam na raspolaganju.

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC

EKSTERNA MATURA – INFORMACIJA

29. maj 2014 15:39 by Mersida Karačić in

Dragi učenici, cijenjeni roditelji,

polako se približava završetak jednog važnog ciklusa u vašim mladim životima, a to je kraj osnovnoškolskog obrazovanja.

S obzirom da je ostalo još samo nekoliko dana vašeg zajedničkog druženja u školskim učionicama u kojima ste boravili devet godina, trpili različite „strahove“ hoće li vas nastavnik prozvati ili neće, koju ćete ocjenu dobiti iz kontrolnog rada, hoćete li imati zaključene sve ocjene onako kako ste vi planirali i još bezbroj sličnih stvari, želimo vam pružiti dodatne informacije u vezi sa polaganjem eksterne mature.


Da, još je preostala samo „ta“ eksterna matura o kojoj ste toliko slušali tokom ove godine, ali i prošle godine,od svojih roditelja, nastavnika, pa i nas zaposlenih u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, koji žele da matura bude uspješno provedena i da osvojite veliki broj bodova iz svakog testa.


Dakle, dajemo na pažnju vama, ali naravno i vašim zabrinutim roditeljima, koji razmišljaju gotovo svakodnevno kako će sve to proteći, da li ste se dovoljno pripremili, hoćete li zaboraviti da ponesete olovku kojom ćete popunjavati testove i sl., raspored polaganja za svaki predmet:

1. 16.06.2014. godine:
- Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
- Fizika, sa početkom u 12,00 sati.

2. 17.06.2014. godine:
– Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
- Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
- Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati
- Informatika, sa početkom u 14,00 sati.

3. 18 .06.2014. godine:
- prvi strani jezik, sa početkom u 09,00 sati;
- Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
- Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.

E MATURA - DOPIS.pdf (187,52 kb)