EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Drugi dan eksterne mature - ispit iz matematike

17. juni 2014 08:34 by Administrator in Matura

Ispitni testovi za predmet Matematika su objavljeni i aktivirani u 08:30.

Predsjednici školske maturalne komisije svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Finaliziranje ispita

16. juni 2014 19:11 by Administrator in Matura, MONKS

Obavještavaju se sve osnovne škole da je, u skladu sa Pravilnikom o provođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevo, finaliziranje ispita iz predmeta

  1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i
  2. Fizika

uspješno obavljeno u ponedjeljak, 16.06.2014. godine u 19:00 sati. 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Ispit iz fizike

16. juni 2014 11:34 by Mersida Karačić in

Ispitni testovi za predmet Fizika su objavljeni i aktivirani u 11:30.

Predsjednici školske maturalne komisije svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.